Categories
0 votes
Filmy online youtube - PRAVÁ A LEVÁ RUKA ĎÁBLA / Lo chiamavano Trinità - cz dabing
Popis

Pravá a levá ruka ďábla. Vtipný spaghetti western, akční scény (boom, prásk, hlavička, kladivo) jak typické pro tyhle dva herce tu najdeme také, ocenil bych ale i velice dobrý dabing (Trávníček, Zahajský, Švarc, Bruder aj.) a zdařilou Micalizziovu hudbu..Průměr ale zároveň i jeden z těch zdařilejších z jejich společné filmografie. Nenáročný, oddychový a sloužící hlavně proto pobavení...

66 views May 14

admin 120 points
Vítejte na Free youtube videa | Bombuj filmy online - Qeez, kde můžete přidávat videa, obrázky a přijímat komentáře od ostatních členů komunity.

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.